Geodezyjna obsługa przebudowy drogi gminnej nr 560920K w miejscowości Czarnochowice - HiLevel Geodezja